Rådgivning

Rådgivning er ikke et terapeutisk forløb. Ved rådgivning er der fokus på en bestemt problematik i forbindelse med en hændelse eller en situation der enten er ny, eller har udviklet sig over tid.

Det er vældig givtigt for mine klienter at erhverve sig viden, om eksempelvis det at være pårørende til et nært familiemedlem med en psykisk diagnose,-  hvordan man snakker med sine børn om en forestående skilsmisse, -hvordan man som forældre håndtere at ens barn er blevet mobbet i skolen, – eller måske der er tale om at man er på vej til at træffe et valg, der har en afgørende betydning for ens liv.

Viden og erfaring

Det primære i rådgivningen er at jeg tilføjer min viden og erfaring så der skabes mulige løsninger, eller en forståelse der passer ind i den enkeltes livs omstændigheder, personlighed og temperament.

Rådgivning er typisk et kort forløb over få gange, med en op følgende samtale efter nogen tid. Unge mennesker kan dog have brug for at gå i et rådgivende forløb over længere tid.

Læs også:

Rådgivning af unge

Rådgivning til pårørende

Rådgivning ved skilsmisse

Børn og tab