Rådgivning af unge

I min praksis møder jeg mange unge som overordnet har det til fælles, at de har svært ved at leve op til egne og samfundsmæssige krav og forestillinger. De har problemer med at finde deres identitet og har et lavt selvværd.
ung-mand-studerer

Succes i livet

Alle unge mennesker drømmer om at få succes i livet. For nogen udvikler drømmen sig imidlertid til et mareridt af skam og angst, fordi de ikke formår at leve op til deres egne og/eller omgivelsernes forestillinger og krav.
Når det sker kan den unge blive overmandet af tristhed og håbløshed over ikke at være “god nok”.

Hvis den unge har det svært,udfordrer det hele familien. I kommer op at skændes om selv små ting. Den unge trives ikke i skolen, isolerer sig eller går helt i den anden grøft og overskrider egne grænser med for eksempel ekstrem opførsel.

En sund personlig identitet

I de unge år er den vigtigste opgave at udvikle en sund personlig identitet. En grundlæggende følelse ad tilhørsforhold samt evnen til at tænke kreativt og kritisk, er vigtige elementer heri.
At udvikle identiteten er en stor udfordring og samtidig en forudsætning for at finde sin plads i samfundet.
Lider man under en følelse af ikke at være god nok og tænker man nedsættende om sig selv, forstyrres processen og måske lykkes den aldrig.

Det er min overbevisning at unges vanskeligheder som oftest er symptomer på problemer, der er forankret i systemerne omkring dem.
Derfor inddrager jeg tit familien eller andre relevante personer i den rådgivende/terapeutiske proces.

ung-pige

Unge går stille med det

Mange unge, der af forskellige årsager ikke trives, går ofte stille med det. Måske sætter de først ord på hvordan de har det når omgivelserne begynder at få øje på tristheden, og isolationen fra fællesskaberne.
Ring gerne for en uforpligtende snak hvis du som forælder eller lærer har en tanke om at en ung, som du er tæt på, ikke trives. Det er vigtigt med en tidlig indsats