Supervision

Supervision på arbejdspladsen styrker det kollegiale fællesskab og er med til at optimere arbejdsglæden og skabe tryghed i hverdagen.

Min opgave som superviser i en personalegruppe er at tage hånd om en åben og reflekterende dialog, hvor I får mulighed for at reflektere over jeres professionelle praksis.

Plads til den enkelte

Der er plads til den enkelte, både personligt og fagligt. Medarbejderne får mulighed for at justere handlemønstre og drage nye erfaringer, der videreudvikler og opkvalificerer den enkelte og gruppen.

Det er medarbejderne der bærer en virksomheds kultur med deres faglighed og professionalisme. Den enkelte medarbejder kommer desuden med sin egen individuelle historie og sine egne værdier. Supervision handler om at arbejde med de forskelle, der viser sig i samarbejdet med andre mennesker, så fagligheden får bedst mulige vilkår.
Supervisionen handler derfor ikke kun om den fremlagte sag, men også om de følelser og tanker der bliver vagt i den enkelte medarbejder, i arbejdet med andre mennesker.

Supervision

Individuel supervision er til den medarbejder der arbejder med en kompliceret og udfordrende sag,  eller som har behov for faglig og personlig sparring i forbindelse med en relation til et andet menneske, hvor der er et behov for faglig og personlig sparring. Denne supervisionen henvender sig typisk til psykoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, lærere eller andre der arbejder med personlig udvikling, undervisning og pædagogiske fag.

Når jeg kommer ud på arbejdspladsen så har vi i forvejen haft en dialog om hvilke ønsker og forventninger der er til supervisionen.