Virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er sårbare overfor medarbejderes langtidssygmeldinger, i forbindelse med at en medarbejder er ramt af stress eller hændelser i privatlivet, der gør at arbejdet for en stund er uoverkommeligt.

Personaleordning til virksomheder

En medarbejder der oplever en svær skilsmisse, dødsfald i de nære relationer eller har børn der ikke trives, vil profitere af et hurtig tilbud om hjælp, til at håndtere den umiddelbare kritiske situation, de befinder sig i.

bear

Vi mennesker, uanset erhverv og profession har brug for tryghed både i privatlivet og arbejdslivet. Når vi er i krise af forskellige årsager, enten privat eller på arbejdet, påvirker det evnen til at fokusere og have overskud til det der tidligere var en selvfølge at kunne overskue.

Grundlæggende er vi udstyret med fine ressourcer til at håndtere mange svære stunder/kriser i livet, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med professionel hjælp og støtte, for at kunne styre sig gennem en krise, enten det er arbejdsrelateret eller privat.

Jeg tilbyder en “klippekorts” ordning for små og mellemstore virksomheder.
“klippekorts ordningen” kan benyttes af en eller flere medarbejdere, efter aftale med virksomheden. Ved akut opstået krise kan der bestilles en tid indenfor 24 timer, ellers indenfor 5 hverdage.

Klippekort med “10 klip” af 1 time koster 6.750 kr.
Enkelt konsultation uden ordning og af 1 times varighed koster 750 kr.

Reaktioner på stress

Der er mange måder stress viser sig på, og reaktionerne er mangeartede. Man oplever både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner.

De fysiske kendetegn kan være; hjertebanken, indre uro, manglende appetit, maveproblemer, svedeture, hovedpine og nedsat immunforsvar.

Ved langvarig stresspåvirkning af kroppen sker der også en påvirkning af stofskiftet.
Kroppen øger sin produktion af kortison. Kortison aktiveres som en del af kroppens beredskab, og til en start virker det på den måde at kroppen tilføres mere energi, ved at kortison stimulere til nedbrydning af kroppen fedt -og sukkerstoffer. Det giver mere energi til hjernen og kroppen.

Men den gavnlige effekt varer ikke ved, efter en stund hæmmer kortison i stedet kroppen immunsystem, så man bliver mere modtagelig for infektioner. Ligeledes fremmer det åreforkalkning og det påvirker blodets evne til at størkne. Det betyder at langvarig stor produktion af kortison øger risikoen for blodpropper i hjerne og hjerte.

Desuden påvirker kortisol hjernen således at man husker dårligere, har sværere ved at koncentrere sig, samt bliver følelsesmæssigt sårbar.

De psykiske kendetegn er hukommelses og koncentrationsbesvær, dårligt humør, depressiv, sårbar, træthed, nervøsitet, rastløshed, manglende lyst/overskud til sociale sammenkomster.

De adfærdsmæssige kendetegn; søvnløshed, irritabilitet, uengageret, ubeslutsomhed, glemsomhed, øget sygefravær, øget forbrug af stimulanser.

Kilde: Peter Kofoed, stress konsulent og psykoterapeut www.center-for-stress.dk

Stresshåndtering på arbejdspladsen

Flere og flere går ned med stress. Hvad der er trickeren for den enkelte kan være meget individuelt. Stress og stressrelaterede sygdomme har aldrig fyldt så meget i statestikkerne som de gør i disse år.

mand-mark

Arbejdsopgaver der enten fylder for meget eller skal løses på kort tid. Arbejdsløshed/fyring/rationalisering på arbejdspladsen.

En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø og god ledelse kan være på forkant med stress blandt medarbejderne, ved ganske enkelt at lave en overordnet plan med fokus på trivsel, hvor resurcer og forventninger til den enkelte medarbejder og arbejdsopgave går op i en højere enhed.

Udsatte arbejdsmiljøer

Visse arbejdsmiljøer, hvor kerneydelsen er at hjælpe mennesker i nød f.eks. indenfor politiet, brandvæsnet, psykiatrien eller andre institutioner, kan være særligt udsatte.  At være i tæt kontakt med mennesker der har været udsat for voldsomme hændelser kan på sigt aktivere en stressrelateret udbrændthed, hvis supervision og debrefing er en mangel.

Jeg tilbyder supervision og rådgivning både til ledere og medarbejdere, enten som gruppe eller individuelt.

Det kan arrangeres at jeg kommer til arbejdspladsen, også ved individuel supervision.
Gruppesupervision (pris efter aftale)