Parterapi

..…Oplever I en afstand…..

parterapi

Uendelig mange oplevelser i hverdagen indvirker på parforholdet. Stress, for eksempel, kan vække følelsesmæssige reaktioner til live og påvirke forholdet uhensigtsmæssigt.

Stressreaktioner kan have rødder i traumer, der er skabt længe før parforholdet blev til. Det kan dreje sig om svigt i barndommen, fysisk eller psykisk vold samt mobning. En lille flig af “noget der minder om” de tidlige hændelser er ofte nok til at aktivere det psykiske alarmberedskab.

Gamle mønstre

I parforholdet er vi særligt sårbare når gamle mønstre blander sig i den eksisterende virkelighed.. Meget er på spil i en nær kærligheds relationer, hvis noget ikke føles rigtigt længere.

Gamle erindringer om at blive forladt eller svigtet kan være reaktiveret og have fået lov til at fylde uhensigtsmæssigt meget.
Konsekvensen heraf vil være en øget sårbarhed og måske en forandring i karakteren hos den sårbare part, som den anden ikke forstår.

Du eller din partner præges af sårbarhed og ændre karakter. Den anden part forstår ikke hvad der sker. Lysten til intimitet, fortrolighed og sex forsvinder.

Det er værdifuldt at få hjælp til at løse den gotiske knude af de følelser der er i spil. Jeg møder mange par i min konsultation, – som allerede efter første samtale – får så meget ro på, at de går herfra med en lyst til at komme videre fra et mere frugtbart sted. En forudsætning for at parforholdet kan udvikles er ro og gensidig respekt for hinanden. Jeres opgave er at finde lysten og modet til at arbejde med jeres forhold.

Min opgave er at hjælpe jer med at holde fokus på det sker mellem jer i nuet, at skabe forståelse og klarhed for hvorfor konflikten opstår samt hvori vreden og ulykkeligheden har sin rod. Oplevelsen af at blive mødt og forstået er med til at bygge bro i konfliktsituationen. Gevinsten for jer er at I lærer både at være “sammen” og “jer selv” på en respektfuld og omsorgsfuld måde.