Rådgivning ved skilsmisse

En skilsmisse er en vanskelig og svær situation for hele familien. De voksne befinder sig ofte i en følelsesmæssig tilstand præget af sorg og smerte. Man mister for en stund kontrollen over sit liv, har måske svært ved at fokusere og den tryghed der før var i hjemmet, er nu rystet og ramt.

par

Udfordringen er ofte at få hverdagen til at fungere, at skabe et nyt liv med nye familiemønstre, samtidig med at man tager de rette hensyn til børnene.

Det kan også være at I har været skilt længe, men aldrig har fået samarbejdet til at fungere. Eller I ønsker at få ændre samværsordningen fordi der er sket ændringer som flytning, nyt arbejde, børnene har fået andre behov, eller af andre grunde.

Jeg tilbyder støttende samtaler i og efter skilsmisseprocessen, enten i form af individuelle samtaler eller med jer begge.

Ved vejledning og støtte kan processen udvikle sig til en positiv og konstruktiv dialog.

Pris:

Parsamtale  af 1½ time
1100,00 kr.

Individuel samtale af 1 time
750,00 kr.